30. ledna 2008

Tři věty: Modrá

Česká televize (ČT) se patrně rozhodla ztrpčovat těm, již vynaložili nevýslovné úsilí při pořizování filmů z Levných knih (LK), život, začleňujíc stále častěji tituly víceméně nedávno vydané právě tímto nakladatelstvím, jako např. 100 000 dolarů na slunci (minulé pondělí na dvojce), Bouřlivá svatba nebo Šepoty a výkřiky (tuto středu tamtéž), do vlastního programu a berouc tak význam nákupu, z nějž se člověk může těšit jen do doby, než ho o všecku vzácnost připraví právě promítání v televisi; což by mi ani tak nevadilo, kdybych mezi takové lidi, zmiňované v úvodu, nepatřil.

5 komentářů:

Honza řekl(a)...

Dobře ti tak, konzumeristo :)

Anonymní řekl(a)...

Mám to chápat tak, že máš spoustu filmů z Levných knih? To zní jako zamyšleníhodná informace ;-)
(Uzřivši televizi naposedy před dávnými a dávnými časy nejsem obsahem této barevné sentence tolik pobouřena jako ty, nicméně s tebou ve tvém rozhořčení soucítím a snad tě trochu rozsladí vědomí, že zatímco pořizováním nějaké Levných knih lacinější videokopie televizní projekce bys s nahráváním filmu mohl též nahrávat porušování autorských práv, takhle se chováš čestně a sportovně.

dudek @ LN řekl(a)...

honza: Zle mi tak, nedobře!
ajchlinka: Tak, tak. :)
(Ale nahrávánim na video se snad nic neporušuje, k čemu by jinak ty videa byly?)

Anonymní řekl(a)...

Nojo... To je fakt. Tak dobře, jiný pokus o rozslazení: Videokazeta je zastaralá techologie, je těžká, zabírá spoustu místa, ten divnej pásek uvnitř se nepřetrhne a kdybys jó chtěl porušovat práva, tak kazetu spoustě lidí (např. mně apod.) nemůžeš ani půjčit, ani pirátsky přenahrát, neboť dvd mechanika ty umělohmotné krabičky nepapá a videorekordérem nedisponuje (ta spousta lidí)

dudek řekl(a)...

tjn :) (Jen úplně nechápu tu část s tim, že se ten pásek nepřetrhne. To já považuju naopak za výhodu...)