19. května 2007

-•-/-••/---//

-•/•-/•--•/••/•••/•//

•--•/•-/-/•/•---//

-•-•/---/--/--/•/-•/-//,

--/•-//

••-//

--/•//

-•-•/---/-•-/---/•-••/•-/-••/••-//

•--•/---/-••/•-••/•//

--/-•--/••••/---//

•••-/•-••/•-/•••/-/-•/••/••••/---//

•••-/-•--/-•••/•/•-•/••-//. ;)

25 komentářů:

Vitana řekl(a)...

První

Vitana řekl(a)...

Druhej

Vitana řekl(a)...

Třetí

Vitana řekl(a)...

Čtvrtej

Vitana řekl(a)...

Pátej :-D Doufám, že máš dobrej výběr ;-)

Teke řekl(a)...

Sákra, nestihla jsem to. :-( No, ale zas jsem si procvičila morzeovku. Na základce jsem ji uměla jako když bičem mrská, teď mi to tak rychle nešlo... :-(

Honza řekl(a)...

/-.../---/.---//---/
/-.-./---/-.-/---/.-../.-/-../..-/
/..-/--..//-././---/..../.-./---/--../../--/
/--..--//.-/.-.././
/.-/.../.--./---/-./
/--../.-/--/.-/----/.-./..-/.---/..-/
/...//../-./-/./.-./.--./..-/-./-.-/-.-./../
/.-.-.-//--/..-/..././.-../
/.---/..././--//..././/.-/.-.././
/.--./---/-../../...-/.-/-//-../---/
/-/.-/-.../..-/.-../-.-/-.--//.-.-.-/

Honza řekl(a)...

/-.../-/.--//-././----/-.-././.../
/-/.-/-.-/..../.-.././/.--./.../.-/-/
/...-/..././----/-./---//..--../

teke řekl(a)...

...-/..././----/-./...//.---/./-.//
-/---//-././//
.--./.-/-.-//-.../-.--/----//
-.-././.-.././/-../-./-.--//.---/./-.//
.-../..-/.../-/../.-../.-//
--/---/.-./--.././---/...-/-.-/..-///
.-//-/.-/-.-/-.--//-/---//
-..././--..//-/.-/-.../..-/.---/-.-/-.--//
-././-../.-/...-/.-/--///

-.../-/.--//-/.-/-.-/-.--//.---/.../-/.//
.---/..//--/./.-../..//...-/.//
.../-.-/---/.-.././/.--./---/...-/../-./-./---/..-///

řekl(a)...

.-/----//.---/--- :-P

Vitana řekl(a)...

-../..-/-.././-.-//.-/-//
.--./.-./---/-.../---/..../.-//
.--./../..././/-./---/.-./--/.-/.-../-././/

.---/.-//--/---/.-./..././---/...-/-.-/..-//
..-/--/../--//--..//.-.././-/-./../----//
-/.-/-.../---/.-./..-//.-//
--../...-/.-../.-/-../.-/--//.---/..//
-..././--..//-/.-/-.../..-/.-../-.-/-.--//

.-/.-.././/--.././/--/..//-/---//
...-/--../-../-.--/-.-./-.-/-.--//
-/.-./...-/.-// :-)

kristinka řekl(a)...

omfd (oh my fucking dog), bohuzel/nastesti umim jen 'i se ztraci' a 'mava' hehe

Honza řekl(a)...

/----/-.-././/-/---//-.-./...-/../-.-//.-.-.-/ :)

dudek řekl(a)...

Takže:

Gratuluju B1. :) (Dobrej výběr nemam. 0;-)

teke: Jako když bičem mrská, tak jsem ji já teda nikdy neuměl ...

honza: :))
-/..../..-/--/-.../.../
..-/.--./
...-/..././----/-./---/
-.../-.--/----/
-/.-/-.-/..../.-.././
.--./.../.-/-/
--/---/..../
--..--/
.-/.-.././
-./../-.-/-../---/
-.../-.--/
-/---/
-././-.-././-/ :)

teke:
.--./---/...-/../-./-./---/..-/..--../
-/---/
-.../---/..../..-/--.././.-../
-././

...-/
.-./.-/--/-.-./../
.---/.-/-.-/-.--/..../---/
.--./.-././-../--/./-/..-/..--../

anička: :))

vitana:
--../
..../.-../.-/...-/-.--/
.---/---/..--../

-/.-/-.-/
-/---/
.../../
...-/-.--/..../.-./..-/
--../.-/.../.-../---/..-/--../../.../
-/..-/.--./.-.././--/ ;)

kristinka: hehe :)

honza:
-/---/
--/../
.--./---/...-/../-.././.---/

Honza řekl(a)...

/...-/-../-.--/-/
/...-/../-../../...//--..--/
/--.././/-/---/
/-.-./-/./--/.//.-.-.-/ :)

Vitana řekl(a)...

--/..-/.---//---/-/./-.-.//
-.../-.--/.-..//
.-./.-/-../../---/.-/--/.-/-/./.-.//
-/.-/-.-/--.././/-.../-.--//
-././.--./.-././--../../.-..//
-.-/-../-.--/-.../-.--//
.---/./..../---//-../-.-././.-./.-//
-././..-/--/./.-../.-//
--/---/.-./..././---/...-/-.-/..-// :-)

.-/.-.././/..-/--..//--/..//
-/---//-/.-/-.-/-.--//
-././.---/-.././/-/.-/-.-//
.---/.-/-.-/---//-../.-./../...-//

teke řekl(a)...

-.../-.--/.-../---// -/---//...-//.-./.-/--/-.-./..//
---/-.../-.-./.-/-./-.-/-.--//--/-.--/.../.-../../--//
.../..-/.--././.-.//-/.-./..//..../---/-../../-./-.--//
.-../..-/.../-/./-./..//...-/./-//
...-//--/---/.-./--.././---/...-/-.-././/
.-//..-./..-/.-./.-//.---/./-../-./../-.-././-.-//
--../.-/-../.-/.-./.-// :-)

kristinka řekl(a)...

- --- / -- . / - . -.. .- / -- .-. --.. .. --..-- / --.. . / .--- ... . -- / - --- / .--. .-. --- .--. .- ... .-.. .- --..-- / .- .-.. . / -... --- .... ..- --.. . .-.. / -. . ..- -- .. -- / --.. / -- --- .-. --.. . --- ...- -.- -.-- / .- -. .. / --.. -... .-.. .- .-.-.- / -. .- ... - . ... - .. / -- .- -- . / --. --- --- --. .-.. . --..-- / -.- - . .-. . .--- / ..- -- .. / -. .- .--- .. - / .--. .-. . -.- .-.. .- -.. .- -.-. . / - . -- . .-. / -. .- / ...- ... . -.-. .... -. --- / .... . .... .

dudek *LN* řekl(a)...

honza:
-/••••/••-/--/-•••/•••//
••-/•--•//

vitana:
-•/•/•••-/•••/••/--//•---/•••/•/--//•••/••/--••--//--••/•//-•••/-•--//-/••//-/---//-•/•/•••/•-••/---//;)

teke:
-•/••/-•-•/•//:)

kristinka:
-/•-/--//•---/•//••-/--••//---/-••//•--•/---/••••/•-••/•/-••/••-//--/---/-•-•//--/•-/•-••/---//--••/•-/•••-/---/•-•/•/-•-//;)

all:
-/•-/-•-/-•--//•••-/•-/•••//•••/-/•••-/•/--••--//--••/•//--/••-/•••/••/--//•••-/--••/-••/-•--/-•-•/-•-/-•--//--/••/-//•--•/---/•••/•-••/•/-••/-•/••//•••/•-••/---/•••-/---/••--••//

Honza řekl(a)...

/--/-././/---/.../---/-.../-././
/-/---//.-/-./../
/-/.-./---/----/..-/
/-././...-/.-/-../..//.-.-.-/ :)

dudek @ LN řekl(a)...

•••-/-•--/-•••/---/•-•/-•/•/--•••-//
-/---//-•-/•••-/••/-/••-/•---/••-//
•••//•--•/---/-/•/•••/•/-•/••/--//:)
•-/•-••/•//-•/•/--/••-/--••/••-//
•••/••//•--•/---/--//:/

Honza řekl(a)...

/-.-./---/--.././/..--../

Honza řekl(a)...

/...././.-.././/-.-./---/
/.---/..././--//-./.-/..././.-..//.-.-.-/

dudek řekl(a)...

••••/•/••••/•//
•-/•••/••//•••/•//-•/•/-•-•/••••/•-/•-••/••//
••/-•/•••/•--•/••/•-•/---/•••-/•-/-/ :)

Honza řekl(a)...

.---/---//.---/---//--..--/
/--../-../.-./.-/...-/./
/..././-..././...-/./-../---/--/../
/.---/.//-../..-/.-.././--../../-/./
/.-.-.-/ :)